Roden Bausätze im Maßstab 1:72

Best.-Nr.: 6048/737
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
14,95 € *
Best.-Nr.: 6048/057
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
46,50 € *
Best.-Nr.: 6048/739
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/738
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
18,35 € *
Best.-Nr.: 6048/732
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
13,15 € *
Best.-Nr.: 6048/716
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/717
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/735
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/730
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/734
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/736
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/731
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/733
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/058
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
46,50 € *
Best.-Nr.: 6048/729
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
19,65 € *
Best.-Nr.: 6048/062
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
46,50 € *
Best.-Nr.: 6048/727
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
19,65 € *
Best.-Nr.: 6048/721
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/056
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
46,50 € *
Best.-Nr.: 6048/719
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
10,95 € *
Best.-Nr.: 6048/728
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/724
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/726
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/725
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/723
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/720
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/722
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/061
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
10,95 € *
Best.-Nr.: 6048/714
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/060
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
10,95 € *
Best.-Nr.: 6048/059
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
10,95 € *
Best.-Nr.: 6048/712
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
12,25 € *
Best.-Nr.: 6048/713
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
19,65 € *
Best.-Nr.: 6048/1070050
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
69,95 € *
Best.-Nr.: 6048/1070051
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
9,45 € *
Best.-Nr.: 6048/1070711
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1073004
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070715
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
10,95 € *
Best.-Nr.: 6048/1070710
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
10,95 € *
Best.-Nr.: 6048/1070709
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070708
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070707
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070706
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070705
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070704
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070703
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070702
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070701
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070055
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
69,95 € *
Best.-Nr.: 6048/1070054
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
9,45 € *
Best.-Nr.: 6048/1070053
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
9,45 € *
Best.-Nr.: 6048/1070052
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
9,45 € *
Best.-Nr.: 6048/1070049
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
23,50 € *
Best.-Nr.: 6048/1070048
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
37,95 € *
Best.-Nr.: 6048/1070047
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
23,50 € *
Best.-Nr.: 6048/1070046
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
37,95 € *
Best.-Nr.: 6048/1070045
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070044
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
9,45 € *
Best.-Nr.: 6048/1070043
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070042
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
37,95 € *
Best.-Nr.: 6048/1070041
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070040
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
9,45 € *
Best.-Nr.: 6048/1070039
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070038
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070037
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070036
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070034
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070032
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070030
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070028
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070027
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
18,65 € *
Best.-Nr.: 6048/1070026
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070024
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070023
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070022
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070021
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
18,65 € *
Best.-Nr.: 6048/1070020
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
18,65 € *
Best.-Nr.: 6048/1070019
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
23,50 € *
Best.-Nr.: 6048/1070018
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070017
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070016
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
18,65 € *
Best.-Nr.: 6048/1070015
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070014
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
23,50 € *
Best.-Nr.: 6048/1070012
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070011
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
18,65 € *
Best.-Nr.: 6048/1070010
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070009
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
18,65 € *
Best.-Nr.: 6048/1070008
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070006
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070005
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
18,65 € *
%
Best.-Nr.: 6048/1070003
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
UVP 9,45 € 8,55 € *
Best.-Nr.: 6048/1070002
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
18,65 € *
Best.-Nr.: 6048/1070001
Roden
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:72
8,55 € *