Ribbecke Miniaturen

Figuren-Bausätze von Ribbecke Miniaturen

Zivile 54-mm-Figuren zu den Themen Mittelalter, Wikinger, Alltagsleben.
Best.-Nr.: 8063/S9
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/S8
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/40001
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 40 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/S5
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
34,95 € *
Best.-Nr.: 8063/S6
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/M12
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/S4
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/W13
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/M11
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/W9
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/W10
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/W11
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/M10
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/W78B
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
17,95 € *
Best.-Nr.: 8063/M7
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
%
Best.-Nr.: 8063/S3
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
UVP 26,95 € 11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/W5
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/W6
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/M6
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
24,95 € *
%
Best.-Nr.: 8063/S1
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
UVP 24,95 € 14,95 € *
Best.-Nr.: 8063/M5
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
13,95 € *
Best.-Nr.: 8063/M4
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/W2
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/W3
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/W4
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/M2
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
11,95 € *
Best.-Nr.: 8063/M3
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
17,95 € *
Best.-Nr.: 8063/W1
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
13,95 € *
Best.-Nr.: 8063/M1
Ribbecke Miniaturen
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
19,95 € *