Figuren-Bausätze von Corsar Rex

Best.-Nr.: 8160/48002
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48003
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48004
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48005
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48006
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48008
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48009
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48010
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48011
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/48013
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
UVP 10,95 € 6,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/48014
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
UVP 10,95 € 6,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/48015
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
UVP 10,95 € 6,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/48016
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
UVP 10,95 € 6,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/48017
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
UVP 10,95 € 6,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48019
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48020
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48021
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48022
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48023
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48025
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48026
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48027
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48028
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48029
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48031
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48032
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48033
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48034
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35001
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35002
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/35003
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
UVP 14,95 € 8,00 € *
Best.-Nr.: 8160/35009
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35011
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35015
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35016
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35017
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35018
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35019
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35021
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35022
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35025
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35028
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35029
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35030
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35031
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35032
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35034
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35035
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35037
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35038
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35040
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35042
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35043
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35045
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35046
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35048
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35049
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35052
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35060
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35061
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35068
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35069
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35070
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35071
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35073
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35075
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35076
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35077
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35079
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35080
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35081
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35082
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35084
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35085
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35086
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35087
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35088
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35023
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35024
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35097
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35098
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/35090
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
UVP 14,95 € 9,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35099
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35091
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35092
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35057
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35072
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35094
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35105
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35053
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35095
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35096
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35106
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35107
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35100
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35101
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35102
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35103
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35104
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48007
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
19,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35005
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
19,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35013
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
19,95 € *
Best.-Nr.: 8160/54008
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
21,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/54009
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
UVP 21,95 € 14,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/54011
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
UVP 21,95 € 14,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/54014
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
UVP 21,95 € 12,95 € *
Best.-Nr.: 8160/54015
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
21,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35004
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
24,95 € *
Best.-Nr.: 8160/54007
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
26,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/75005
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 75 mm
UVP 26,95 € 16,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35008
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35012
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35036
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35041
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35059
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35066
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
28,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/54012
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
UVP 28,95 € 19,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/54013
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
UVP 28,95 € 19,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/54017
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
UVP 28,95 € 19,95 € *
Best.-Nr.: 8160/54020
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/54021
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/54018
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35054
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/54022
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/54031
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
28,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/54010
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
UVP 32,95 € 24,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35006
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
34,95 € *
Best.-Nr.: 8160/16013
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:16
34,95 € *