Figuren-Bausätze von Corsar Rex

Best.-Nr.: 8160/35101
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35102
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35103
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35104
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35110
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
72,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35100
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48033
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48034
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48035
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
39,96 € *
Best.-Nr.: 8160/12003
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 120 mm
59,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48031
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48032
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48025
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48026
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48027
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48028
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48029
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48030
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
49,95 € *
Best.-Nr.: 8160/54022
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/54031
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48024
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
49,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35054
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/16012
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:16
42,95 € *
Best.-Nr.: 8160/16014
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:16
72,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48019
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48020
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48021
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48022
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48023
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35053
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35055
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
62,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35065
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
39,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35095
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35093
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
39,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35096
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35106
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35107
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35108
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
39,95 € *
Best.-Nr.: 8160/54018
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/16008
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:16
42,95 € *
Best.-Nr.: 8160/16011
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:16
42,95 € *
Best.-Nr.: 8160/16013
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:16
34,95 € *
Best.-Nr.: 8160/12002
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 120 mm
49,95 € *
Best.-Nr.: 8160/20007
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 200 mm
49,95 € *
Best.-Nr.: 8160/20011
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 200 mm
49,95 € *
Best.-Nr.: 8160/20012
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 200 mm
42,95 € *
Best.-Nr.: 8160/20013
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 200 mm
42,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35105
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35094
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35057
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35072
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35091
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35092
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35090
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35099
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35088
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35089
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
62,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35023
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35024
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/54015
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Größe 54 mm
21,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35097
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35098
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35084
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35085
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35086
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35087
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/48013
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
UVP 10,95 € 6,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48014
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/48015
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
UVP 10,95 € 6,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/48016
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
UVP 10,95 € 6,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/48017
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
UVP 10,95 € 6,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48018
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
49,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48001
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
49,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48002
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48003
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48004
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48005
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48006
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48007
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
19,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48008
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48009
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48010
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48011
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
10,95 € *
Best.-Nr.: 8160/48012
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:48
54,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35001
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35002
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
%
Best.-Nr.: 8160/35003
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
UVP 14,95 € 8,00 € *
Best.-Nr.: 8160/35004
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
24,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35005
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
19,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35006
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
34,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35007
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
39,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35008
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35009
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35010
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
69,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35011
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35012
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35013
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
19,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35014
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
39,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35015
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35016
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35017
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35018
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35019
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35021
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35022
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35025
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35028
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35029
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35030
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35031
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35032
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35034
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35035
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35036
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35037
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35038
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35040
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35041
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
28,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35042
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35043
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35045
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35046
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35048
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35049
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35050
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
62,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35051
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
62,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35052
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
14,95 € *
Best.-Nr.: 8160/35058
Corsar Rex
unbemalt, unmontiert (Bausatz, Kit)
Maßstab 1:35
39,95 € *